ETF -BET Tradeville

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 16,88 mil. RON

Numar total investitori in fond: 1.641

Variatie activ ultima luna
14,61%
Variatie numar investitori ultima luna
10,65%
Intrari/iesiri nete ultima luna
715.429 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
56,24%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
54,96%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
3.135.308 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
131,46%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
123,57%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
4.940.373 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
320,74%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
386,94%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
8.609.369 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
11.564.177 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna14,61%10,65%715.429 RON
Ultimele 6 luni56,24%54,96%3.135.308 RON
Ultimele 12 luni131,46%123,57%4.940.373 RON
Ultimii 3 ani320,74%386,94%8.609.369 RON
Ultimii 10 ani--11.564.177 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,00
% depozite
1,06
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
1,06
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
98,93
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,01
% total alte active
0,01
% total general
100,00
Activ net mil. RON
16,876
Medie ultimul an
% numerar
0,10
% depozite
0,23
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
0,33
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
99,28
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,39
% total alte active
0,39
% total general
100,00
Activ net mil. RON
0,625
Medie ultimii 5 ani
% numerar
0,25
% depozite
0,33
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
0,58
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
98,92
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,50
% total alte active
0,50
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1,703
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,001,060,000,000,000,00 1,06 0,00 98,930,000,000,01 0,01 100,0016,876
medie ultimul an 0,10 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 99,28 0,00 0,00 0,39 0,39 100,000,625
medie ultimii 5 ani 0,25 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 98,92 0,00 0,00 0,50 0,50 100,001,703