BRD Euro Fond

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 1.798,41 mil. RON

Numar total investitori in fond: 8.234

Variatie activ ultima luna
3,17%
Variatie numar investitori ultima luna
7,21%
Intrari/iesiri nete ultima luna
52.422.118 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
38,26%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
53,65%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
470.126.497 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
32,28%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
49,46%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
380.027.240 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
53,67%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
71,40%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
489.663.721 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
1.344.645.611 RON
Perioada Variatie activ Variatie numar investitori Intrari/iesiri nete
Ultima luna 3,17% 7,21% 52.422.118 RON
Ultimele 6 luni 38,26% 53,65% 470.126.497 RON
Ultimele 12 luni 32,28% 49,46% 380.027.240 RON
Ultimii 3 ani 53,67% 71,40% 489.663.721 RON
Ultimii 10 ani - - 1.344.645.611 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
2,01
% depozite
21,53
% titluri de stat
3,49
% obligatiuni de stat
56,77
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
38,60
% total plasamente cu venit fix
122,40
% fonduri de investitii
3,54
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,12
% contracte report
-28,69
% alte active
2,87
% total alte active
-25,94
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.798,407
Medie ultimul an
% numerar
2,88
% depozite
25,32
% titluri de stat
3,53
% obligatiuni de stat
50,98
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
42,86
% total plasamente cu venit fix
125,57
% fonduri de investitii
2,55
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,04
% contracte report
-28,84
% alte active
0,77
% total alte active
-28,12
% total general
100,00
Activ net mil. RON
20,774
Medie ultimii 5 ani
% numerar
2,79
% depozite
17,78
% titluri de stat
0,77
% obligatiuni de stat
58,41
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
30,02
% total plasamente cu venit fix
109,78
% fonduri de investitii
1,47
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,01
% contracte report
-11,01
% alte active
-0,23
% total alte active
-11,25
% total general
100,00
Activ net mil. RON
354,825
  Numerar% Depozite% Titluri de stat% Obligatiuni de stat% Obligatiuni municipale% Obligatiuni corporative% Total plasamente cu venit fix% Fonduri de investitii% Actiuni listate% Instrumente derivate% Contracte report% Alte active% Total alte active% Total general% Activ netmil. RON
la zi 2,01 21,53 3,49 56,77 0,00 38,60 122,40 3,54 0,00 -0,12 -28,69 2,87 -25,94 100,00 1.798,407
medie ultimul an 2,88 25,32 3,53 50,98 0,00 42,86 125,57 2,55 0,00 -0,04 -28,84 0,77 -28,12 100,00 20,774
medie ultimii 5 ani 2,79 17,78 0,77 58,41 0,00 30,02 109,78 1,47 0,00 -0,01 -11,01 -0,23 -11,25 100,00 354,825