BT Obligatiuni

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 1.669,97 mil. RON

Numar total investitori in fond: 24.604

Variatie activ ultima luna
-1,03%
Variatie numar investitori ultima luna
-0,83%
Intrari/iesiri nete ultima luna
-21.847.397 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-3,09%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-5,96%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-55.171.722 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-9,65%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-13,86%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-205.754.922 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-8,34%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-16,08%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-252.205.697 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
4.635,48%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
902,20%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
1.389.482.321 RON
Perioada Variatie activ Variatie numar investitori Intrari/iesiri nete
Ultima luna -1,03% -0,83% -21.847.397 RON
Ultimele 6 luni -3,09% -5,96% -55.171.722 RON
Ultimele 12 luni -9,65% -13,86% -205.754.922 RON
Ultimii 3 ani -8,34% -16,08% -252.205.697 RON
Ultimii 10 ani 4.635,48% 902,20% 1.389.482.321 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,07
% depozite
43,71
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
4,26
% obligatiuni municipale
7,08
% obligatiuni corporative
44,94
% total plasamente cu venit fix
100,06
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-0,06
% total alte active
-0,06
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.669,968
Medie ultimul an
% numerar
0,12
% depozite
43,94
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
4,75
% obligatiuni municipale
6,89
% obligatiuni corporative
45,19
% total plasamente cu venit fix
100,88
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-0,88
% total alte active
-0,88
% total general
100,00
Activ net mil. RON
81,897
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,15
% depozite
51,47
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
10,24
% obligatiuni municipale
7,44
% obligatiuni corporative
30,44
% total plasamente cu venit fix
100,74
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-0,74
% total alte active
-0,74
% total general
100,00
Activ net mil. RON
265,667
  Numerar% Depozite% Titluri de stat% Obligatiuni de stat% Obligatiuni municipale% Obligatiuni corporative% Total plasamente cu venit fix% Fonduri de investitii% Actiuni listate% Instrumente derivate% Contracte report% Alte active% Total alte active% Total general% Activ netmil. RON
la zi 0,07 43,71 0,00 4,26 7,08 44,94 100,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,06 100,00 1.669,968
medie ultimul an 0,12 43,94 0,00 4,75 6,89 45,19 100,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,88 -0,88 100,00 81,897
medie ultimii 5 ani 1,15 51,47 0,00 10,24 7,44 30,44 100,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,74 -0,74 100,00 265,667