Omninvest

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (apr. 2019): 3,1842 RON

  • Categorie Fond: fonduri diversificate

  • Durata minima recomandata de investitie: 5 ani

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul fondului este concretizat in cresterea de capital in vederea obtinerii unei rentabilit?ti ridicate, superioare ratei inflatiei, in conditii de lichiditate ridicata. Politica de investitii se bazeaza pe utilizarea de actiuni tranzactionate pe piete reglementate, pe depozite bancare si instrumente derivate pentru protejarea impotriva riscurilor generate de variatia valorilor mobiliare.

Prezentare administrator fond

Administrator: SIRA

Active totale in administrare (in RON; apr. 2019): 1,19 mil RON

Grup administrator: societate independenta de administrare a investitiilor

Director general administrator: Marius Olteanu

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +4021 230 00 78

Fax: +4021 230 45 50

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: SIRA

Adresa: Str. Lainici nr. 44-46, Etaj 1, Ap. 4, Sector 1, Bucuresti