Raiffeisen Ron Plus (A)

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (apr. 2019): 188,2645 RON

  • Categorie Fond: alte fonduri

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 an

  • Depozitar: Raiffeisen Bank S.A.

  • Obiectiv si strategie: Unitati de fond cu acumulare (capitalizeaza intregul castig), cu o valoarea initiala a unitatii de fond 100 RON. Obiectivul fondului este de a plasa resursele financiare astfel incat sa va ofere dumneavoastra, in calitate de investitor, randamente superioare celor pe care le puteti obtine daca ati plasa in mod individual sumele in depozite bancare, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in obligatiuni si instrumente ale pietei monetare. Plasamentele vor fi orientate catre depozite bancare, titluri de stat sau garantate de stat, precum si obligatiuni emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. In mod strategic, activele sunt investite predominant in instrumente cu venit fix cu maturitati scurte si medii (pana la 5 ani). Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale si acoperirea riscului pozitiilor existente. Fondul nu va investi in actiuni.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +4021 306 17 11

Fax: +4021 312 05 33

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Raiffeisen Bank S.A.

Adresa: Calea Floreasca Nr.246D, Et.2, Sector 1, Bucuresti, Cod 014476