Raiffeisen Benefit Euro

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (aug. 2020): 91,0386 EUR

  • Categorie Fond: fonduri de castig absolut

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 ani

  • Depozitar: Raiffeisen Bank S.A.

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul fondului este de a plasa resursele financiare astfel incat sa ofere investitorilor un randament relativ stabil, asigurand un potential de crestere moderat. Fondul are o strategie de investitii de tip absolute return, urmarind de asemenea, limitarea pierderii maxime pe care o poate inregistra un investitor (maximum drawdown) la 10%. Astfel, investitorii individuali au acces la un portofoliu de investitii cu un grad de risc mediu, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a riscului. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in proportii flexibile in actiuni, instrumente cu venit fix (instrumente ale pietei monetare, obligatiuni de stat, municipale, corporative, etc) precum si alte instrumente financiare sustinute sau legate de performanta altor active, in conformitate cu prevederile legale. Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, fondul putand sa investeasca si in alte tipuri de instrumente.In scopul imbunatatirii performantelor fondului, pana la 100% din active pot fi plasate in actiuni (sau alte instrumente financiare ce genereaza expunere la pietele de actiuni) si instrumente financiare sustinute sau legate de performanta altor active, in conformitate cu prevederile legale. Investitiile in actiuni vor fi efectuate cu precadere pe pietele internationale (dezvoltate si emergente). Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru a obtine expunere pe clasele de active mentionate anterior. Investitiile fondului vor lua in considerare oportunitatile de investitie oferite de pietele reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate din state terte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. In conformitate cu prevederile art. 183 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 Fondul poate investi in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C si instrumente financiare derivate admise la cota oficiala a urmatoarelor burse din Statele Unite ale Americii (SUA): New York Stock Exchange -NYSE, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT si ICE Futures U.S.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +4021 306 17 11

Fax: +4021 312 05 33

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Raiffeisen Bank S.A.

Adresa: Calea Floreasca Nr.246D, Et.2, Sector 1, Bucuresti, Cod 014476