Raiffeisen Actiuni

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (aug. 2020): 65,5957 RON

  • Categorie Fond: fonduri de actiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 7 ani

  • Depozitar: Raiffeisen Bank S.A.

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul fondului este de a plasa resursele financiare in scopul obtinerii unei cresteri pe termen mediu si lung a capitalului investit. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in actiuni ale companiilor romanesti cotate, pana la 100% din activele fondului. Fondul poate investi in obligatiuni, instrumente ale pietei monetare si alte instrumente financiare, in vederea asigurarii lichiditatii necesare. Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale. Limita minima a investitiei in actiuni tranzactionate pe pietele reglementate din Romania (sau alte instrumente financiare care generaza expunere pe piata locala de actiuni) este de 75% din activele fondului. Investitiile fondului nu sunt limitate la instrumente financiare tranzactionate pe pietele reglementate din Romania, urmand a fi luate in considerare inclusiv oportunitatile de investitie oferite de pietele reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si in valori mobiliare, titluri de participare la OPC si instrumente financiare derivate din state terte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. In conformitate cu prevederile art. 183 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 Fondul poate investi in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C si instrumente financiare derivate admise la cota oficiala a urmatoarelor burse din Statele Unite ale Americii (SUA): New York Stock Exchange -NYSE, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT si ICE Futures U.S.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +4021 306 17 11

Fax: +4021 312 05 33

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Raiffeisen Bank S.A.

Adresa: Calea Floreasca Nr.246D, Et.2, Sector 1, Bucuresti, Cod 014476